Asset management

Nieuws Asset management

Actuele en accurate informatie over uw assets is belangrijk om de juiste beslissingen te nemen. Het inwinnen, analyseren van de gegevens kan tegenwoordig volledig automatisch. GeoNext beschikt over moderne
inwintechnieken om efficiënt in te winnen en heeft diversen algoritmes ontwikkeld om de gegevens te analyseren. Deze algoritmes werken onder andere op basis van Machine Learning en zijn relatief eenvoudig aan te passen voor andere doelen.

Onze algoritme heeft meerdere toepassingsmogelijkheden. GeoNext is in staat om volledig geautomatiseerd een 3D-LOD300-model van de werkelijke situatie te berekenen.
Met dezelfde oplossing zijn wij ook in staat alle mutaties te signaleren, de objecten voldoen aan bepaalde normen qua scheefstand of de zichtbaarheid vanaf de weg te berekenen. Afhankelijk van uw gestelde vraag bieden wij de juiste oplossing .

Het beste van twee werelden.

Iedere beheerder heeft zijn specifieke wensen voor het beheer van de assets. GeoNext levert de oplossing. De basis van onze software-lijn is erg flexibel, wij passen ons proces aan uw wensen en eisen aan.
Die flexibiliteit kunnen wij leveren omdat we gebruik maken van het beste van de twee werelden. Puntenwolken en foto’s zijn de basis van de dataverzameling. De voordelen van puntenwolken zijn de hoge nauwkeurigheid en de mogelijkheid om allerlei geometrische analyses uit te voeren. Het nadeel is dat het object of details van het object moeilijk identificeerbaar is. Het voordeel van fotogrammetrie is dat objecten duidelijk herkend worden, maar een nadeel is dat het uitvoeren van(geometrische) analyses erg complex is. Een voorbeeld: We willen een analyse doen van de actualiteit van verkeersborden. De locatie en scheefstand wordt berekend uit de puntenwolk. Het type verkeersbord halen we uit de foto. Hierbij maken wij gebruik van zowel eigen ontwikkelde algoritmes als machine learning-technieken.

Efficiënte Machine Learning

Doordat wij de plaats van het object weten, is het niet nodig de gehele foto aan te bieden aan het Machine Learning-systeem. Wij bieden namelijk alleen de uitsnede van de foto waarop het object staat afgebeeld. Dit heeft aantal grote voordelen:
1. Korte doorlooptijd leercurve machine learning

2. Efficiëntere bewerking

3. Hogere betrouwbaarheid

Delen: