profiel-van-vrije-ruimte

Profiel van vrije Ruimte

Profiel van vrije Ruimte

Nederland is één van de drukst bebouwde gebieden op aarde, onze wegen zijn erg vol. Speciaal transport zal zeer soepel moeten plaatsvinden om hinder en schade te voorkomen. Voor het plannen van speciaal transport is actuele en nauwkeurige omgevingsinformatie onontbeerlijk. Meestal is er voor dit soort transporten geen weg terug. Voor spoorwegen geldt ook dat steeds vaker buitenprofiel transport plaatsvindt. Informatie over de objecten binnen de Profiel van Vrije Ruimte (PVR)-begrenzing is essentieel. Vinden aanpassingen aan het alignement plaats, dient opnieuw het PVR  en het rode Meetgebied bepaald te worden.

Vanuit een bestaande of nieuw gemeten puntenwolk modelleert GeoNext geautomatiseerd de spoor-assen inclusief verkanting en boogstralen. Op basis van deze gegevens berekent de software de clashes met eventuele objecten binnen PVR. Dit proces is volledig geautomatiseerd. Ook de kortste afstand tot het nevenspoor wordt berekend.

Is er een nieuwe spoor-as ontworpen? Dan is onze software in staat om een PVR-toets opnieuw te laten berekenen.

Omdat onze software zowel relatief als absoluut werkt, zijn wij in staat om ook langere tunnels te controleren op PVR.

 

Delen:
Kunnen wij iets voor u betekenen?