traceontwerp-alignementen

Tracéontwerp (alignementen)

Tracéontwerp (alignementen)

GeoNext stopt niet bij een “KRDZ”-file, GeoNext rekent door tot een nul- of doeltracé.

Op basis van metingen van spoorassen en de dwang- en beperkingspunten (de objecten in de directe omgeving van het spoor) kan GeoNext voor u een spooralignement opstellen. Het resultaat is dat de horizontale en verticale spoorligging geometrisch wordt beschreven middels rechtstanden, hellingen, bogen, overgangsbogen en wissels. Dient het spoor te worden geoptimaliseerd? dan kan GeoNext een doeltracé opstellen. Uiteraard doen wij dat volgens RLN00296 en de vigerende ontwerpvoorschriften.

Delen:

Technieken

Recente tracéontwerp (alignementen) projecten

PVS-metingen

Permanente Vastlegging Spoorgeometrie (PVS) ProRail beheert alle tracé’s van de Nederlandse spoorwegen. Om dit bij […]

Lees meer
Kunnen wij iets voor u betekenen?