GeoNext BV blijft maatregelen nemen om CO2 te reduceren

 

Energiebeleid

GeoNext BV werkt graag mee aan een beter milieu, want het klimaat verdient onze aandacht. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid op dit gebied en we verminderen het energieverbruik om daarmee de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van onze producten verminderen.

Om dit COinitiatief te ondersteunen is GeoNext actief lid geworden van Nederland CONeutraal. Om onze doelstellingen te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO2 footprint. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

GeoNext BV is gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2 prestatieladder.

CO2 Reductiedoelstelling

Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

CO2-reductiedoelstellingen GeoNext BV (deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet.): GeoNext BV stoot in 2019 ten opzichte van 2016 10% minder CO2 uit (scope 1 & 2).

CO2-reductiemaatregelen 

Om deze doelstelling te realiseren hebben we de volgende maatregelen opgesteld:

 • Terugkoppeling rijgedrag medewerkers
 • Instructie Het Nieuwe Rijden
 • Toepassen van video- en/of teleconferencing
 • Fietsplan introduceren voor medewerkers
 • Werkprocessen automatiseren.
 • Werkproces efficienter indelen ter beperking van reiskilometers
 • Sluipverbruik voorkomen (apparaten op stand-by)
 • LED verlichting op kantoor toepassen
 • Zonnecellen toepassen op kantoor
 • Groene stroom
 • Ontwikkelingen volledig elektrisch rijden blijven volgen
 • Bewegingssensoren toepassen op kantoor

COResultaten

Onderstaand kunt u de actuele gegevens over 2018 eerste helft (H1) en voorgaande rapportages inzien:

2018 H1:

Emissie-inventaris 2018 H1

CO2 maatregelen en voortgang GeoNext 2018 H1

Voortgangsgrafiek 2018 H1

2017:

Emissie-inventaris 2017

Emissie-inventaris 2017 eerste helft 2017

CO2 reductiemaatregelen en voortgang GeoNext

Directiebeoordeling CO2-reductiesysteem 2017

CO2-reductieplan 2017

CO2 Management Plan – 2017

2016:

Gegevens uit 2016? Klik dan hier om het archief van 2016 te downloaden (zip-file)

Hieronder vindt u een korte samenvatting over de eerste helft van 2018 

Hierboven de footprint van 2018 H1. T.o.v. 2016 is GeoNext in 2017 60% gegroeid. T.o.v. 2016 is desondanks een relatieve besparing van 30% CO2 uitstoot gerealiseerd.Dit is met name gerealiseerd door:

 • Eind 2016 zijn wij verhuisd naar goed geïsoleerd (Energielabel A) en energiezuinig kantoor. Zo is de verlichting volledig LED en zijn zonnepanelen geïnstalleerd.
 • Het nieuwe rijden is geïntroduceerd.
 • Stimuleren overnachten bij verre projectlocaties.
 • Kilometers verminderen door gebruik skype-conference.
 • Personeelsbeleid aanname regionaal woonachtige medewerkers (buitendienst).

Belangrijke links voor meer informatie:

Nederland CO2 Neutraal

SKAO