CO₂-Prestatieladder

Wie is GeoNext? CO₂-Prestatieladder

GeoNext BV blijft maatregelen nemen om COte reduceren

Energiebeleid

GeoNext BV werkt graag mee aan een beter milieu, want het klimaat verdient onze aandacht. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid op dit gebied en we verminderen het energieverbruik om daarmee de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van onze producten verminderen.
Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Om onze reductiedoelstellingen te ondersteunen zijn wij actief lid van het initiatief De Duurzame leverancier. Meer informatie over dit initiatief kunt u vinden op website www.duurzameleverancier.nl

CO2Reductiedoelstelling
Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

“GeoNext BV stoot in 2023 ten opzichte van 2020 30% minder CO2 uit
(scope 1 & 2 + business travel).”

CO2-footprint 2021

In de eerste helft van 2021 was onze footprint 32 ton CO2, hiermee is een reductie behaald van 20% t.o.v. de eerste helft van 2020.

Voor de eerste helft van 2021 is onze footprint:

Belangrijke links voor meer informatie:

SKAO

Rapportage 2016

Rapportage 2017

Rapportage 2018

Rapportage 2019

Rapportage 2020

  • Efficiënt door automatisering
  • GeoNext begrijpt uw vraag
  • Vooruitstrevend in 3D