CO₂-Prestatieladder

Wie is GeoNext? CO₂-Prestatieladder

GeoNext BV blijft maatregelen nemen om COte reduceren

Energiebeleid

GeoNext BV werkt graag mee aan een beter milieu, want het klimaat verdient onze aandacht. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid op dit gebied en we verminderen het energieverbruik om daarmee de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van onze producten verminderen.
Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO2 footprint. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Om onze reductiedoelstellingen te ondersteunen zijn wij actief lid van het initiatief De Duurzame leverancier. Meer informatie over dit initiatief kunt u vinden op website www.duurzameleverancier.nl

CO2 Reductiedoelstelling
Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

“GeoNext BV stoot in 2019 ten opzichte van 2016 10% minder CO2 uit
(scope 1 & 2).”

CO2 footprint 2018

In 2018 was onze footprint 70 ton CO2, hiermee is een reductie behaald van 30% t.o.v. 2016. Onze foorprint scope 1&2 en emissie van 2018 zijn hieronder weergegeven.

Belangrijke links voor meer informatie:

SKAO

Rapportage 2016

Rapportage 2017

Rapportage 2018

  • Efficiënt door automatisering
  • GeoNext begrijpt uw vraag
  • Vooruitstrevend in 3D