CO₂-Prestatieladder

Wie is GeoNext? CO₂-Prestatieladder

GeoNext BV blijft maatregelen nemen om COte reduceren

Energiebeleid

GeoNext BV werkt graag mee aan een beter milieu, want het klimaat verdient onze aandacht. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid op dit gebied en we verminderen het energieverbruik om daarmee de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de levering van onze producten verminderen.
Om dit te realiseren berekenen we sinds 2016 jaarlijks onze CO2-footprint. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Om onze reductiedoelstellingen te ondersteunen zijn wij actief lid van het initiatief De Duurzame leverancier. Meer informatie over dit initiatief kunt u vinden op website www.duurzameleverancier.nl

CO2Reductiedoelstelling
Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

“GeoNext BV stoot in 2023 ten opzichte van basisjaar 2020 10% minder CO2 uit
(scope 1 & 2 + business travel).”

CO2-footprint 2022

In 2022 was onze footprint 60 ton CO2, hiermee is een reductie behaald van 13% t.o.v. basisjaar 2020.

Voor het hele jaar 2022 is onze footprint:

Voortgang t.o.v. basisjaar 2020:

Overige documenten co2 prestatieladder GeoNext:

Maatregellijst 2022-2023

Footprint eerste helft van 2022

CO2 Reductieplan 2022

CO2 Managementplan 2022

Archief 2021

Archief 2020 (basisjaar)

Belangrijke links voor meer informatie:

SKAO

Certificaat CO2 prestatieladder GeoNext BV 2023-2026

  • Efficiënt door automatisering
  • GeoNext begrijpt uw vraag
  • Vooruitstrevend in 3D