Projecten waar wij trots op zijn

3D-model Delft-Rijswijk

Voor het ontwerp van de spooruitbreiding Delft-Rijswijk is een nulmeting uitgevoerd van de bestaande situatie. GeoNext heeft alles statisch gescand en gemodelleerd.

Lees meer

PVS-metingen

Permanente Vastlegging Spoorgeometrie (PVS) ProRail beheert alle tracé’s van de Nederlandse spoorwegen. Om dit bij […]

Lees meer

93 Stations

ProRail is beheerder van de perrons en stations in Nederland. Om te borgen dat u […]

Lees meer
Kunnen wij iets voor u betekenen?