PVS-metingen

PVS-metingen

Permanente Vastlegging Spoorgeometrie (PVS)

ProRail beheert alle tracé’s van de Nederlandse spoorwegen. Om dit bij te houden worden jaarlijks honderden kilometers sporen ingemeten en verwerkt.

De opname wordt uitgevoerd met een mobiele scanner op een trein. GeoNext meet referentievlakken om de ingewonnen puntenwolk aan het Primaire Meetkundige Grondslag stelsel te koppelen.

Het resultaat is een meting met een nauwkeurigheid van 7 mm tot 15mm in de hoogte. De puntenwolken worden (deels) geautomatiseerd gemodelleerd tot het gewenste product.

Delen:
Kunnen wij iets voor u betekenen?